Професии и специалности

Център за професионално обучение към „Сезони” ООД притежава Лицензия № 201012842 от Национална агенция за професионално образование и обучение и има право да извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на професионална квалификация, съгласно чл. 12 и в съответствие с чл. 49 а от Закона за професионалното образование и обучение по следните професии и специалности:

Тема на курса Учебни часове Стойност на ваучера (в лв.)
1 Компютърна грамотност 1 – базово ниво
55
330
2 Компютърна грамотност 2 – средно ниво
45
320
3 Правоспособност за Огняри за високо налягане
300
720
4 Правоспособност за Огняри за ниско налягане
200
480
5 Електротехник/ част от професия
960/600
2376/1484,40
6 Електромонтьор/част от професия
660/300
1584/720
7 Социален асистент/част от професия
660/300
1320/600
8 Оператор на компютър/част от професия
300/200
660/440
9 Оперативен счетоводител/част от професия
960/600
1980/1237
10 Офис секретар/част от професия
660/300
1320/600
11 Офис мениджър/част от професия
960/600
1980/1237
12 Социален асистент/ част от професия
660/300
132/60
13 Сътрудник в бизнес услуги/част от професия
660/300
1320/600
14 Икономист - информатик/част от професия
960/600
2376/1484,40