Професии и специалности

Център за професионално обучение към „Сезони” ООД притежава Лицензия № 201012842 от Национална агенция за професионално образование и обучение и има право да извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1, 2 и 6 и в съответствие с чл. 49 а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение по следните професии и специалности:

Професия Специалност Степен на квалификация
213060 Компютърен график 2130601 Компютърна графика
трета
344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство
трета
345040 Сътрудник в бизнес-услуги 3450401 Бизнес-услуги
втора
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес
втора
  3451202 Търговия
трета
345120 Икономист 3451203 Земеделско стопанство
трета
  451204 Икономика и мениджмънт
трета
346010 Офис-мениджър 3460101 Бизнес-администрация
трета
346020 Офис-секретар 3460201 Административно обслужване
втора
3481010 Програмист 4810101 Програмно осигуряване
втора
482010 Икономист-информатик 4820101 Икономическа информатика
трета
482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване
първа
521090 Заварчик 5210901 Заваряване
първа
522010 Електротехник 5220103 Електрообзавеждане на производството
трета
  5220109 Електрически инсталации
трета
522020 Електромонтьор 5220204 Електрообзавеждане на производството
втора
  5220109 Електрически инсталации
втора
522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220306 Газова техника
трета
522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220306 Газова техника
втора
522050 Оператор на парни и водогрейни съоръжения 5220501 Екслоатация на парни и водогрейни съоръжения
втора
582040 Строител-монтажник 5820401 Стоманобетонни конструкции
втора
  5820403 Сухо строителство
втора
  5820404 Дограма и стъклопоставяне
втора
  5820405 Изолации в строителството
втора
582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи
първа
622030 Работник в озеленяването 6220301 Озеленяване и цветарство
втора
762040 Социален асистент 7620401 Подпомагане на деца
втора
  7620402 Подпомагане на възрастни
втора