Какво е необходимо за записване в курса "Правоспособност за огняри"?

Необходими документи за записване:

1.Копие на лична карта;
2.Копие на документ за завършено образование;
3.Медицинско удостоверение, в което е записано, че се отнася за обучение за огняр;
4.Две снимки;
5. Платена Такса или Ваучер. (Възможно е и разсрочено заплащане).

ВАЖНО!!! Тези документи са необходими 10 дни преди започване на курса, тъй като се изпращат в Инспекцията по държавен и технически контрол – Русе за разрешение за започване на курса.

Как се записва за обучение с ваучер от програмата "Аз мога повече"?

Как се записва за обучение с ваучер за заети лица:

Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите тук.

Електронно заявление може да намерите тук.

Връзката към програма „Аз мога” я махаш и слагаш връзка към Оперативна програма Развитие на човешките ресурси - http://esf.bg/

Успех!
Очакваме Ви!

Как се кандидатства по програма "Аз мога повече"?

Кандидатстването по програмата "Аз мога повече", става по следния начин:

Стъпка 1 - Избор на обучение
Първо е необходимо да изберете вида обучение, което желаетe, както и центъра за професионално обучение в който се предлега обучение по вашето желание. Това може да направите чрез формата за търсене на вид обучение и центрове за обучение http://training.az.government.bg/search

Ще получите резултат с всички центрове за обучение, в избрания от вас град, които предлагат избраното от вас обучение. От получения резултат може да откриете връзка с центъра за професиоално обучение, както и необходимите кодове и номера на избраната специалност, които се попълват в документите за кандидатсване.
Забележка: За да улесните себе си и доставчика на обучение (центъра за обучение) е препоръчително преди заявяване на ваучера в Бюрото по труда да се свържете с доставчика, за да проверите дали се планира провеждане на обучението, от което се интересувате и в какви срокове се очаква да се реализира то.

Обучението което Център за професионално обучение - СЕЗОНИ предлага може да видете тук.

Стъпка 2 - Попълване на документи
След като вече сте си избрали вид обучение, съответната специалност или професия и в кой Център за професионално обучение ще се проведе е необходимо да попълните документите за кандидатстване, заявление и декларация по образец. Документите може да изтеглите от тук.

Стъпка 3 - Подготовка на лични документи
Необходимите лични документи за представяне пред бюрото по труда при подаване на документите за кандидатстване са следните:


Забележка: На всяко копие да пише "Вярно с оригинала" и да е подписано.

Стъпка 4 - Подаване на документи
Проверете още веднъж всички необходими документи, за кандидатсване. Ако всичко е налице, значи сте готови за подаване на документите. Документите се подават в бюрото по труда намиращо се във района на постоянния Ви адрес или на временната Ви адресна регистрация. Списък с всички бюра по труда в страната може да откриете тук

След като подадете документите, Ви остава само да чакате отговор от бюрото по труда. Подадените заявления се разглеждат периодично. Очаквайте от Бюрото по труда да Ви се обадят по телефона, или да се свържат с вас чрез писмо с обратна разписка по пощата - на посочения от Вас адрес в заявлението, за това е необходимо да предоставите валиден телефон и адрес.

Това е,
Пожелаваме Ви УСПЕХ и Ви очакваме!