Начало

Център за професионално обучение „Сезони” е специализирано учебно-квалификационно звено за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за усвояване на ключови компетентности.

ПРЕДЛАГАНИ ДЕЙНОСТИ:

ДИСТАНЦИОННА ОНЛАЙН ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.
Центърът предлага изцяло онлайн форма на обучение, за повече информация, свържете се с нас.

1. През 2024 г. от 9:00 часа в Професионална гимназия по строителство ще се провеждат курсове за придобиване или продължаване срока на валидност на квалификационни групи по електробезопасност при работа по следния график:
    - 08 март;
    - 05 април;
    - 23 август;
    - 03 октомври;
    - 11 октомври.

2. През 2024 г. от 17:30 часа в Учебната база на центъра ще се провеждат курсове за проверка на знанията и уменията за безопасна експлоатация на газови съоръжения по следния график:
    - 14 ноември;
    - 15 ноември.

3. През 2024 г. са планирани обучения по:
   ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА:     
    - Машинист на котли с ниско налягане;   

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ ИЛИ ЦЯЛА ПРОФЕСИЯ:     
    - Оператор на компютър, Офис секретар,Сътрудник в бизнес - услуги, Офис менинджър, Оперативен счетоводител, Електромонтьор (специалност Електрообзавеждане на предприятието), Монтьор на енергийни съоръжения (специалност Газова техника), Социален асистент (специалност Подпомагане на възрастни).

4. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности по следните професии:
    - Електромонтьор;
    - Оператор на компютър;
    - Социален асистент (специалност Подпомагане на възрастни);

Квалификационните курсове се организират в дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна, индивидуална, самостоятелна и дистанционна форма на обучение.
По всяко време може да получите пълна информация за всички курсове, които Център за Професионално Обучение "Сезони" предлага на страницата "Курсове" или директно да се свържете с нас.
Очакваме Ви!