Курсове

НОВО!!! ДИСТАНЦИОННА ОНЛАЙН ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.
Центърът предлага изцяло онлайн форма на обучение, за повече информация, свържете се с нас.

1. През 2022 г. от 9:00 часа в Професионална гимназия по строителство ще се провеждат курсове за придобиване или продължаване срока на валидност на квалификационни групи по електробезопасност при работа по следния график:
    - 11 февруари;
    - 11 март;
    - 26 август;
    - 07 октомври;
    - 14 октомври;
    - 09 декември.

2. През 2022 г. от 17:30 часа в Учебната база на центъра ще се провеждат курсове за проверка на знанията и уменията за безопасна експлоатация на газови съоръжения по следния график:
    - 25 февруари;
    - 28 октомври.

3. През 2022 г. са планирани обучения по:
   КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
     - Компютърна грамотност; Работа с електронни таблици за начинаещи и напреднали, Разработване на презентации, Делова кореспонденция, Компютърен машинопис, Компютърно счетоводство.
   ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА:
     - Машинист на котли за ниско налягане;
     - Заваряване на ъглови шевове – модули Електродъгово заваряване и МИГ-МАГ.
   ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ ИЛИ ЦЯЛА ПРОФЕСИЯ:
     - Оператор на компютър, Офис секретар, Офис менинджър, Оперативен счетоводител, Елетромонтьор, Монтьор на енергийни съоръжения (специалност Газова техника), Социален асистент (специалност Подпомагане на възрастни).

4. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности по следните професии:
    - Електромонтьор;
    - Оператор на компютър;
    - Оперативен счетоводител;
    - Социален асистент (специалност Подпомагане на възрастни);

Тема на курса Учебни часове Работни дни
1 Комуникативен Английски език за начинаещи - ниво А1 (Headway Beginner)
100
20
2 Комуникативен Английски език - ниво А2 (Headway Elementary)
100
20
3 Комуникативен Английски език - ниво B1 (Headway Pre-Intermediate)
100
20
4 Комуникативен Английски език - нива A1,А2,B1
300
60
5 Комуникативен Румънски език за начинаещи - ниво A1
100
20
6 Комуникативен Румънски език за начинаещи - нива A1,А2,В1
300
60
7 Компютърна грамотност (разширено обучение)
45
10
8 Компютърна грамотност (интензивно обучение)
20
5
9 Работа с електронни таблици – начинаещи/напреднали
20/45
5/10
10 Работа с презентации с Power Point
20/45
10/10
11 Делова кореспонденция/Компютърен машинопис
45
10
12 Компютърно счетоводство
45
10
13 Правоспособност за Огняри за високо налягане
300
60
14 Правоспособност за Огняри за ниско налягане
200
40
15 Електромонтьор (част от професия)
300
60
16 Заваряване на ъглови шевове - модули
Електродъгово заваряване
158
32
17 Заваряване на ъглови шевове - модули МИГ-МАГ
120
24
18 Социален асистент / част от професия
660/300
132/60
19 Оператор на компютър
300
60
20 Оперативен счетоводител / част от професия
960/300
192/60
21 Монтьор на енергийни съоръжения (специалност Газова техника) за огняри
20
5
22 Офис секретар / част от професия
660/300
132/60
23 Офис мениджър / част от професия
660/300
132/60


Продължителност на учебния час – 45 мин. /дневно/, 40 мин. /вечерно/;
Брой часове за учебния ден – 6 часа /дневно/, 5 часа /вечерно/.

Курс в групова форма стартира при брой курсисти минимум 5 за курсове от № 7 до № 12 от таблицата и минимум 8 за останалите.

При по-малък брой, обучението се провежда в самостоятелна или дистанционна форма.