Курсове

ДИСТАНЦИОННА ОНЛАЙН ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.
Центърът предлага изцяло онлайн форма на обучение, за повече информация, свържете се с нас.

1. През 2024 г. от 9:00 часа в Професионална гимназия по строителство ще се провеждат курсове за придобиване или продължаване срока на валидност на квалификационни групи по електробезопасност при работа по следния график:
    - 08 март;
    - 05 април;
    - 23 август;
    - 03 октомври;
    - 11 октомври.

2. През 2024 г. от 17:30 часа в Учебната база на центъра ще се провеждат курсове за проверка на знанията и уменията за безопасна експлоатация на газови съоръжения по следния график:
    - 14 ноември;
    - 15 ноември.

3. През 2024 г. са планирани обучения по:
   ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА:     
    - Машинист на котли с ниско налягане;   

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ ИЛИ ЦЯЛА ПРОФЕСИЯ:     
    - Оператор на компютър, Офис секретар,Сътрудник в бизнес - услуги, Офис менинджър, Оперативен счетоводител, Електромонтьор (специалност Електрообзавеждане на предприятието), Монтьор на енергийни съоръжения (специалност Газова техника), Социален асистент (специалност Подпомагане на възрастни).

4. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности по следните професии:
    - Електромонтьор;
    - Оператор на компютър;
    - Социален асистент (специалност Подпомагане на възрастни);

Тема на курса Учебни часове Работни дни
1 Компютърна грамотност 1 – базово ниво
55
10
2 Компютърна грамотност 2 – средно ниво
45
9
3 Работа с електронни таблици – начинаещи/напреднали
20/45
5/10
4 Работа с презентации с Power Point
20/45
5/10
5 Делова кореспонденция/Компютърен машинопис
45
9
6 Компютърно счетоводство
45
9
7 Правоспособност за Огняри за високо налягане
300
60
8 Правоспособност за Огняри за ниско налягане
200
40
9 Електромонтьор (част от професия)
300
60
10 Заваряване на ъглови шевове - модули Електродъгово заваряване
158
32
11 Заваряване на ъглови шевове - модули МИГ-МАГ
120
24
12 Социален асистент/ част от професия
660/300
132/60
13 Оператор на компютър
300
60
14 Оперативен счетоводител/ част от професия
960/600
192/120
15 Монтьор на енергийни съоръжения (специалност Газова техника) за огняри
25
5
16 Офис секретар/ част от професия
660/300
132/60
17 Офис мениджър/ част от професия
960/600
192/120
18 Сътрудник в бизнес услуги/ част от професия
660/300
132/60


Продължителност на учебния час – 45 мин. /дневно/, 40 мин. /вечерно/;
Брой часове за учебния ден – 6 часа /дневно/, 5 часа /вечерно/.

Курс в групова форма стартира при брой курсисти минимум 5 за курсове от № 1 до № 5 от таблицата и минимум 8 за останалите.

При по-малък брой, обучението се провежда в самостоятелна или дистанционна форма.