Курсове

1. През 2018 г от 9.00 часа в Професионална гимназия по строителство ще се провеждат обучения за придобиване или продължаване срока на валидност на квалификационни групи по безопасност при работа по следния график:
    -16 и 23 февруари;
    -9 март;
    -29 юни;
    -30 и 31 август;
    -18 и 19 октомври;
    -14 декември.
2. Следете на сайта на Агенцията по заетостта за Стартиране на прием на заявления за обучения с ваучери по ОП РЧР 2014-2020
3. Набират се кандидати за курс Правоспособност за огняр за месец октомври 2018 г.
4. Набират се кандидати за курсове през 2018 г. 
    - Комуникативен Английски език – нива А1; 

    - Комуникативен Румънски език – нива А1; 

    - Компютърна грамотност – начинаещи и напреднали; 

    - Компютърна грамотност офис приложения – MS Office: Word, Excel, Power Point; 

    - Работа със специализирани програмни продукти – Adobe Photoshop, AutoCad, CorelDraw, Autodesk 3D Studio Max, Rhino 3D;
    - Заваряване - модул Е1,Е2 за месец април.

Тема на курса Учебни часове Работни дни Цена
(лв.)
Начална дата
1 Комуникативен Английски език за начинаещи - ниво А1 (Headway Beginner)
100
20
250
--
2 Комуникативен Английски език - ниво А2 (Headway Elementary)
100
20
250
--
3 Комуникативен Английски език - ниво B1 (Headway Pre-Intermediate)
100
20
250
--
4 Комуникативен Английски език - нива A1,А2,B1
300
60
ваучер
--
5 Комуникативен Румънски език за начинаещи - ниво A1
100
20
300
--
6 Комуникативен Румънски език за начинаещи - нива A1,А2,В1
300
60
ваучер
--
7 Компютърна грамотност (разширено обучение)
40
8
190
ваучер
--
8 Компютърна грамотност (интензивно обучение)
20
5
90
--
9 Работа с електронни таблици – начинаещи/напреднали
20/48
5/12
130
ваучер
--
10 Работа с презентации с Power Point
20/48
10/12
90
ваучер
-
11 AutoCAD – 2D моделиране
30
10
250
--
11 AutoCAD – 3D моделиране
30
10
250
--
11 Autodesk 3ds Max – 3D моделиране
30
10
250
--
12 Компютърна графика с Corel Draw
40/46
1012
220
ваучер
--
13 Компютърно счетоводство
48
12
200
ваучер

--
14 Машинопис и делова кореспонденция
48
12
170
ваучер
--
15 Оператор на компютър - Текстообработка
300
60
ваучер
--
16 Компютърен график
300/600
60/120
ваучер
--
17 Офис-секретар
300/600
60/120
ваучер
--
18 Социален асистент
300/600
60/120
ваучер
--
19 Машинист на котли с високо налягане - ІІІ степен
300
60
550
ваучер
--
20 Машинист на котли с ниско налягане
200
40
450
--
21 Оператор на парни и водогрейни котли
600
120
ваучер
--
22 Заваряване - модул Е1,Е2
300
60
350
ваучер
--
23 Безопасност и здраве при работа на длъжностни лица
6
1
65
ваучер
--
24 Безопасност и здраве при работа
6
1
55
-
25 Електробезопасност до и над 1000 V - II, III, IV, V квалификационна група
4, 8, 12, 18
-
-
-
26 Счетоводство на фирмата
96
20
280
-


Продължителност на учебния час – 45 мин. /дневно/, 40 мин. /вечерно/;
Брой часове за учебния ден – 6 часа /дневно/, 5 часа /вечерно/.

Индивидуално обучение:
С предварително записване - цена 15 лв. за 1 учебен час /45 мин./.