Начало

Център за професионално обучение „Сезони” е специализирано учебно-квалификационно звено за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за усвояване на ключови компетентности.

ПРЕДЛАГАНИ ДЕЙНОСТИ:

НОВО!!! ДИСТАНЦИОННА ОНЛАЙН ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.
Центърът предлага изцяло онлайн форма на обучение, за повече информация, свържете се с нас.

1. През 2022 г. от 9:00 часа в Професионална гимназия по строителство ще се провеждат курсове за придобиване или продължаване срока на валидност на квалификационни групи по електробезопасност при работа по следния график:
    - 11 февруари;
    - 11 март;
    - 26 август;
    - 07 октомври;
    - 14 октомври;
    - 09 декември.

2. През 2022 г. от 17:30 часа в Учебната база на центъра ще се провеждат курсове за проверка на знанията и уменията за безопасна експлоатация на газови съоръжения по следния график:
    - 25 февруари;
    - 28 октомври.

3. През 2022 г. са планирани обучения по:
   КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
     - Компютърна грамотност; Работа с електронни таблици за начинаещи и напреднали, Разработване на презентации, Делова кореспонденция, Компютърен машинопис, Компютърно счетоводство.
   ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА:
     - Машинист на котли за ниско налягане;
     - Заваряване на ъглови шевове – модули Електродъгово заваряване и МИГ-МАГ.
   ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ ИЛИ ЦЯЛА ПРОФЕСИЯ:
     - Оператор на компютър, Офис секретар, Офис менинджър, Оперативен счетоводител, Елетромонтьор, Монтьор на енергийни съоръжения (специалност Газова техника), Социален асистент (специалност Подпомагане на възрастни).

4. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности по следните професии:
    - Електромонтьор;
    - Оператор на компютър;
    - Оперативен счетоводител;
    - Социален асистент (специалност Подпомагане на възрастни);

Квалификационните курсове се организират в дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна, индивидуална, самостоятелна и дистанционна форма на обучение.
По всяко време може да получите пълна информация за всички курсове, които Център за Професионално Обучение "Сезони" предлага на страницата "Курсове" или директно да се свържете с нас.
Очакваме Ви!