Новини

25.05.2016

Предстоящи курсове

1. Набират се кандидати за курсове провеждани през летния сезон 2016 г.
- Комуникативен Английски език – нива А1, А2, В1;
- Комуникативен Румънски език – нива А1, А2, В1;
- Компютърна грамотност – начинаещи и напреднали;
- Компютърна грамотност офис приложения – MS Office - Word, - Excel, - Power Point;
- Работа със специализирани програмни продукти – Adobe Photoshop, AutoCad, CorelDraw, Autodesk 3D Studio Max, Rhino 3D;

Начало на курса, всеки първи понеделник от месеца (юни, юли, август) или при събиране на минимум 7 кандидата.
За записвания или въпроси свържете се с нас: тел. 0884 867 830, e-mail: office@sezoni.eu

2. Набират се кандидати за курс - Правоспособност за огняр – есенно-зимния сезон 2016 - 2017 г,
Молим, всички желаещи да участват в курса, да подготвят необходимите документи и да ги представят до 5 октомври 2016 г. в офиса на центъра.
След формиране на група /минимум 7 кандидата/ Центърът изпраща писмо придружено от списъка на участниците в курса до РД “ИДТН“ и след получаване на разрешение, ще се определи дата за начало на курса.

НОВО!!!

ЦПО „Сезони” разшири обхвата на лицензията си и вече провежда обучения по електробезопасност до и над 1000 V за придобиване или потвърждаване на квалификационна група.

Продължителността на обучението е:
Втора квалификационна група – 4 уч.часа
Трета квалификационна група – 8 уч.часа
Четвърта квалификационна група – 12 уч.часа
Пета квалификационна група – 18 уч.часа

След обучението се провежда изпит, като в резултат се издадава актуално удостоверение за квалификационна група по електробезопасност, което е задължителен реквизит в документацията по безопасност и здраве на труда.

За по-подробна информация тел. 0888 881 725 или в офиса на центъра.

По всяко едно време може да получите пълна информация за всички курсове, които Център за Професионално Обучение "Сезони" предлага на страницата "Курсове" или директно да се свържете с нас.
Очакваме Ви!