Новини

Октомври 2016

НОВО !!!

1. На 19.10.2016 г. (сряда) от 17:30 ч. ще се проведе курс за професионално обучение за работа с газови уреди и устройства.
Завършилите успешно ще получат удостоверение за преминалото обучение.

2. Набират се кандидати за курс - Правоспособност за огняр – есенно-зимния сезон 2016 - 2017 г,
Молим, всички желаещи да участват в курса, да подготвят необходимите документи и да ги представят до 11 ноември 2016 г. в офиса на центъра.
След формиране на група /минимум 7 кандидата/ Центърът изпраща писмо придружено от списъка на участниците в курса до РД “ИДТН“ и след получаване на разрешение, ще се определи дата за начало на курса.

3. Набират се кандидати за курсове провеждани през новата учебна година 2016 - 2017 г.
- Комуникативен Английски език – нива А1, А2, В1;
- Комуникативен Румънски език – нива А1, А2, В1;
- Компютърна грамотност – начинаещи и напреднали;
- Компютърна грамотност офис приложения – MS Office - Word, - Excel, - Power Point;
- Работа със специализирани програмни продукти – Adobe Photoshop, AutoCad, CorelDraw, Autodesk 3D Studio Max, Rhino 3D;

Начало на курса при събиране на минимум 7 кандидата.
За записвания или въпроси свържете се с нас: тел. 0884 867 830, e-mail: office@sezoni.eu

4. ЦПО „Сезони” провежда обучения по електробезопасност до и над 1000 V за придобиване или потвърждаване на квалификационна група.

Продължителността на обучението е:
Втора квалификационна група – 4 уч.часа
Трета квалификационна група – 8 уч.часа
Четвърта квалификационна група – 12 уч.часа
Пета квалификационна група – 18 уч.часа

След обучението се провежда изпит, като в резултат се издадава актуално удостоверение за квалификационна група по електробезопасност, което е задължителен реквизит в документацията по безопасност и здраве на труда.

За по-подробна информация тел. 0888 881 725 / 0884 867 830 или в офиса на центъра.

5. ЦПО „Сезони” провежда и самостоятелно обучение по лицензираните професии.

По всяко време може да получите пълна информация за всички курсове, които Център за Професионално Обучение "Сезони" предлага на страницата "Курсове" или директно да се свържете с нас.
Очакваме Ви!